เรียนแจ้ง ขอความกรุณาทุกหน่วยงานที่มีการออกเลขและมีการแนบไฟล์เอกสาร ตั้งตั้งแต่วันที่ 16/10/2558 ถึง วันที่ 21/10/2558

ให้ท่านแนบไฟล์เอกสารใหม่เพื่อความสมบูรณ์ของเอกสาร และผู้รับปลายทางหากท่านเปิดเอกสารไม่ได้ ให้ท่านแจ้งต้นทางให้แนบเอกสารในเลขทะเบียนเดิมอีกครั้ง

คลิ๊กที่นี่>>..เพื่อเข้าสู่ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดบุรีรัมย์Copyright 2012 Sarabanflow by Bigbeesolution company All rights reserved Tel 062-2894625